Меню

Рубрика: Търговци

Въпросът за преместване на седалището на Европейското дружество
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
Стр. 5

Изменения и допълнения на Закона за кооперациите
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Велева
Стр. 11

Решение № 311 от 21.06.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 17

 
Рубрика: Сделки

Неточности в Търговския закон, поставящи под съмнение действителността на уговорки за лихви в менителници и записи на заповед
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
Стр. 21

Някои въпроси на неустойката
авторски материал
Автор / източник: Никола Младенов
Стр. 26

Решение № 240 от 14.06.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 34

Решение по ВАД № 119/2005 г., постановено на 06.01.2006 г.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
Стр. 37

 
Рубрика: Спорове

Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на ЕО
авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
Стр. 39

 
Рубрика: Обществени поръчки

Правна уредба на електронния търг в ЗОП и ППЗОП
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
Стр. 44

 
Рубрика: Конкуренция

Концентрация на стопанска дейност под формата на създаване на пълноценно съвместно предприятие
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
Стр. 52

 
Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
Стр. 61

 
Рубрика: Общ Европейски пазар. Защита на потребителите

Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители ­ Част II
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
Стр. 70

 
Рубрика: Евроинтегратор

Португалско председателство - (юли-декември 2007 г.)
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
Стр. 76

 
Информация в плюс

 

 
Рубрика: Приложение

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Защита срещу изпълнението и срещу действията на органа по изпълнението
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
Стр. 88