Меню

Утвърждаване на оздравителния план
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д-р
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 5

Прехвърлянето на предприятието на търговеца и последиците от това в нов аспект
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Лилия Илиева
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 12

Решение № 364 от 23.05.2007 г. на ВКС ­ ТК
При вливане приемащото дружество не би могло да придобие собствени акции по силата на произтекло универсално правоприемство поради изричната законова забрана, наложена с разпоредбата на чл. 187а, ал. 1, т. 2 ТЗ. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 14

Решение № 155 от 13.03.2007 г. на ВКС ­ ТК
Редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване на търговски сделки. Доказателствената сила на счетоводните книги е производна и тя не следва да се презюмира, а трябва да се установи по безспорен начин. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 16

Решение по МАД № 17 от 2005 г., постановено на 20.03.2006 г.
Несъвместима с договора за гражданско дружество е уговорката, предвиждаща, че едната страна предоставя на другата страна парична сума за подпомагане, която сума остава собственост на представилата я страна и при неизпълнение на договора същата става изискуема. При договора за гражданско дружество въпросът е уреден императивно в противоположен смисъл - внесените пари са обща собственост на съдружниците и съответно рискът от изхабяване, погиване и др. се носи от всички съсобственици. Тип на документа: арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 19

Значение на формата на договорите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 22

Проблеми на цесията
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 31

Решение № 279 от 29.05.2007 г. на ВКС - ТК
Регресното право на застрахователя не е същинско застрахователно право, тъй като не е част от съдържанието на застрахователното правоотношение, а възниква по силата на закона. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 38

Решение № 27 от 6.02.2007 г. на ВКС - ТК
Ако по договор за банков кредит банката е отпуснала по-голяма сума при по-нисък лихвен процент, отколкото е отбелязано в договора за ипотека, то учредилият ипотеката се явява задължен само за част от вземането на банката, и то до размера, записан в ипотеката. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 40

Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 44

Въпроси и отговори по обществени поръчки - 1/2007
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: АОП
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 53

Въпроси и отговори по обществени поръчки - 2/2007
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: АОП
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 54

Обжалване на решенията, действията или бездействията на възложителите на обществени поръчки
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: КЗК
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 56

Особености на определянето на съответен пазар при наличие на свързани пазари
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Албена Влайкова
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 62

Договорът за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 71

Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители - Част I
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 76

Нови изисквания за безопасност на запалките
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 82

Съвет на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 85

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...