Меню


Рубрика: Търговци

Прекратяване на членство в кооперация
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5


Рубрика: Облигационни отношения

Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие
авторски материал
Автор / източник: Захари Торманов
стр. 16

Договорът за прехвърляне на вземанe
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 22

Решение № 229 от 21.01. 2013 г. на ВКС, II т.о.
Съдът, разглеждащ иск по чл. 92 ЗЗД за заплащане на неустойка по договор за приватизационна продажба, е длъжен да следи служебно за евентуална нищожност на съдържащата се в договора уговорка за неустойка поради противоречие с добрите нрави (и закона), без да е ограничен в произнасянето си относно действителността на уговорката от разпоредбата на чл. 269 ГПК. Поради правното значение на добрите нрави за действителността на договора предвиденият в чл. 367, ал. 1, във връзка с чл. 370 ГПК преклузивен срок е неприложим спрямо възражението на ответника - купувач, за нищожност на неустоечната клауза.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение № 151 от 12.11.2012 г. на ВКС, II т.о.
При съпричиняване на вредоносния резултат от съществено значение е конкретното проявление на действието или бездействието на пострадалия, което съставлява пряка и непосредствена причина за причинените вреди. Недопустимо е приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, когато приносът на увреденото лице не е доказан при условията на пълно главно доказване, а е само предполагаем.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Менителничният иск за неоснователно обогатяване
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 39


Рубрика: Несъстоятелност

Критичен анализ на промените в чл. 645 - 649 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Практически въпроси по възлагането на обществени поръчки с публична покана
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 60


Рубрика: Конкуренция

Достъп до информация в контекста на исковете за обезщетение на вреди
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 70

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...