Меню

Рубрика: Търговци

Понятие за оздравителното производство
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
Стр. 5

Решение № 991 от 29 .11.2006 г. на ВКС ­ ТК.
административна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 9

 
Рубрика: Сделки

Въпроси на сключването на застрахователния договор
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
Стр. 12

Решение № 1168 от 18.01.2007 г. на ВКС ­ ТК
административна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 21

Решение по МАД № 30/2005 г., постановено на 16.10.2006 г.
административна практика
Автор / източник: АС при БТПП
Стр. 23

 
Рубрика: Спорове

Медиацията ­ алтернативен способ за разрешаване на спорове
авторски материал
Автор / източник: Зоя Герасимова
Стр. 25

Решение по ВАД № 150/2005 г., постановено на 21.06.2006 г.
административна практика
Автор / източник: АС при БТПП
Стр. 33

 
Рубрика: Обществени поръчки

Динамична система за доставки
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
Стр. 34

 
Рубрика: Конкуренция

Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС - 2
авторски материал
Автор / източник: Михаил Милев
Стр. 42

Централизиран контрол върху концентрациите на стопанска дейност на ниво Европейски съюз
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
Стр. 46

 
Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правен режим на договора за ескроу сметка
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
Стр. 54

Прехвърляне на налични акции
авторски материал
Автор / източник: Виктор Токушев
Стр. 61

 
Рубрика: Общ Европейски пазар. Защита на потребителите

Европейска политика за съфинансиране на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
Стр. 65

Необходими и задължителни мерки за защита на потребителите при наличие на опасни стоки на българския пазар
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
Стр. 71

 Евроинтегратор

Информация в плюс

Рубрика: Приложение

Гражданското дружество като договор
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Стр. 88