Меню

Рубрика: Търговци

Правно положение на търговците като обезпечители по договора за финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
Стр. 7

Нови такси за първоначална регистрация на търговски субекти
авторски материал
Автор / източник: Тамара Бурлакова
Стр. 15

Решение № 742 от 21.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
арбитражна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 16

 
Рубрика: Сделки

Ролята на регистърния съд при вписване на преобразуване по реда на чл. 265 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
Стр. 20

Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция?
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
Стр. 24

Решение № 1003 от 20.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
арбитражна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 27

Решение № 902 от 16.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
арбитражна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 30

 
Рубрика: Спорове

Решение по ВАД № 54/2005 г. на АС при БТПП, постановено на 17.04.2006 г.
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
Стр. 36

Решение по ВАД № 54/2005 г. на АС при БТПП, постановено на 17.04.2006 г.
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
Стр. 38

 
Рубрика: Обществени поръчки

Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
Стр. 40

 
Рубрика: Конкуренция

Свободните професии и правото на конкуренция
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
Стр. 51

Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС
авторски материал
Автор / източник: Михаил Милев
Стр. 60

 
Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Понятието за институционален инвеститор и практиката на Комисията за финансов надзор
авторски материал
Автор / източник: Милка Иванова
Стр. 66

 
Рубрика: Общ Европейски пазар. Защита на потребителите

Защитни наименования за произход/ защитени географски указания
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
Стр. 74

Опасности за потребителите при придобиване на частично право на ползване на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
Стр. 85

 Информация в плюс

Евронавигатор