Меню


Рубрика: Търговци

Нови законодателни разрешения в Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Емил Радев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Възражения срещу джиратаря по менителничния ефект
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 14


Рубрика: Облигационни отношения

Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 23

Решение № 375 от 03. 01. 2012 г. на ВКС , III г. о.
При косвено представителство представителят действа от свое име и правата и задълженията по тази сделка възникват в неговата правна сфера. С отчетната сделка косвеният представител прехвърля придобитите в резултат на изпълнителната сделка права и задължения в патримониума на представлявания. Съгласно чл. 292, ал. 2 ЗЗД - в отношенията между косвения представител и доверителя - правата от изпълнителната сделка се считат за права на последния. В тежест на този, който твърди, че е натоварил другиго да действа за него при сключване на придобивната сделка, е да докаже овластителната сделка. За придобиване на МПС не е необходима писмена форма на договора за поръчка.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Изпълнение върху налични ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Мариана Обретенова
стр. 41

Решение № 51 от 18.05.2012 г. на ВКС, I т.о.
Ако заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК е обезсилена към датата на устните състезания пред районния съд, то предявеният осъдителен иск за същото вземане е процесуално допустим.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
авторски материал
Автор / източник: Ралица Топчиева
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

Решения на КЗК във връзка с прилагането на чл. 68, ал. 11, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 3 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 65


Рубрика: Конкуренция

Доктрината за държавно въздействие в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 73

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...