Меню


Рубрика: Търговци

Липсата на кворум като липса на решение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Относно наследяването на дружествения дял в ООД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 16


Рубрика: Сделки

Проблеми на залога на акции на приносител
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 26

Решение № 28 от 05.04.2012 г. на ВКС, Г. К., III г. о.
При договор за банков кредит е налице неделимо плащане и договореното връщане на заема на погасителни вноски не превръща договора в такъв за периодични платежи, а представлява частични плащания по договора. Приложим е общият петгодишен давностен срок по чл. 110 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 98 от 25.06.2012 г. на ВКС, II т.о.
Протоколът за ПТП, съставен само по данни на водача на увреденото МПС, не се ползва с обвързваща доказателствена сила относно истинността на направените пред съставителя изявления на водача. При липса на други надлежни доказателства, подкрепящи истинността на вписаните в протокола за ПТП обстоятелства относно механизма на произшествието, не би могло съдът да приеме за установена причинно-следствената връзка между претендираните вреди (обезщетени от застрахователя по застраховка „Каско”) и твърдяното произшествие.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Доказва ли се обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 43


Рубрика: Несъстоятелност

По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 50


Рубрика: Обществени поръчки

Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 58

Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 64


Рубрика: Конкуренция

Обвързващата сила на решенията на органите по конкуренция - Фактор за ефективно частно правоприлагане в областта на правото на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 68


Информация в плюс

Приложение:
Услугите от общ икономически интерес в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...