Меню


Рубрика: Търговци

Имуществена отговорност на управителя на ООД
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Гаранционният фонд по Кодекса за застраховането - Правна същност и съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 12


Рубрика: Сделки

Консенсуален или реален договор е даването вместо изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 22

Лизинг и наем
авторски материал
Автор / източник: Мартин Димитров
стр. 30

Решение № 203 от 30.01.2012 г. на ВКС, Т. К., II т. о.
Правото за извънсъдебно едностранно разваляне на договора може да се реализира и с исковата молба, с която се претендират последиците от развалянето, но само ако са налице предпоставките по чл. 87 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 41 от 13.03.2012 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Погасителната давност за вземането на застрахователя към презастрахователя тече от датата, на която застрахователят е платил на застрахованото лице или на неговия застраховател дължимото застрахователно обезщетение. Релевантен е моментът на плащането, а не моментът на настъпване на застрахователното събитие по застрахователния договор, тъй като именно погасяването на задължението по застрахователния договор прави вземането за презастраховане изискуемо и ликвидно.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Спорове

Изпълнение на парични вземания
авторски материал
Автор / източник: Ивелина Георгиева
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

Регламент ЕО 1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - Приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

Новият Закон за публично-частното партньорство
авторски материал
Автор / източник: Емил Радев
стр. 69


Рубрика: Конкуренция

Кои регулации ограничават конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 80

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...