Меню


Рубрика: Търговци

Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна техните решения
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Решение № 221 от 22.02.2012 г. на ВКС , II т.о.
Месечното възнаграждение за охрана представлява периодично вземане, поради което на основание чл. 111, б. „в” ЗЗД се погасява с 3-годишна давност. Хипотезите на чл. 117, ал. 3 и ал. 4 ГПК (отм.) не представляват същинско изменение на иска, а се касае до нов процес, възникване на процесуално правоотношение между ищеца, новия ответник и съда към момента на подаване на исковата молба (молбата за конституиране) срещу новия ответник, срещу който искът ще се смята предявен от деня, когато e постъпила в съда исковата молба (молбата за конституиране) срещу него, като в този нов процес следва да се извършат нови процесуални действия. Когато искът е предявен срещу търговско дружество, което преди подаване на исковата молба се е вляло в друго търговско дружество, посочването на правосубектния ответник - универсален правоприемник на влялото се търговско дружество и неговото конституиране като ответна страна, поражда възникване на процесуално правоотношение между ищеца, правосубектния ответник и съда от момента на подаване на молбата за конституиране на провосубектния ответник, от който момент следва да се счита предявен искът срещу него.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 14


Рубрика: Сделки

Отговорността на лечебното заведение за лекарски грешки в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 21

Лизинг и продажба на изплащане
авторски материал
Автор / източник: Мартин Димитров
стр. 34

Може ли длъжник да се разпорежда със запорирани вещи или вземане
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 39

Решение № 202 от 06.02.2012 г. на ВКС, Т. К., II т. о.
Правилото на чл. 301 ТЗ е приложимо в случай на замяна на недвижими имоти между търговски дружества, извършена извън обема на представителната власт на пълномощника на еднолично търговско дружество, очертана от конкретно решение на едноличния собственик на капитала по реда на чл. 147, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове

Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - компетентен съд, вторично и частично производство, "център на основните интереси на длъжника"
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Нови моменти в съдържанието на декларацията по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72


Рубрика: Конкуренция

Границите между ефективното прилагане на правомощията на КЗК и ЕК и принципът на поверителност на съобщенията между адвокат и клиент
авторски материал
Автор / източник: Емона Пешевска
стр. 80

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...