Меню


Рубрика: Търговци

Електронните пари и предплатените карти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5


Рубрика: Сделки

Задължителното имуществено застраховане и уредбата на поправяне на вредите от природни бедствия
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 13

Сублизинг
авторски материал
Автор / източник: Мартин Димитров
стр. 28

Решение № 211 от 30.01.2012 г. на ВКС , II т.о.
Договорът за търговска продажба по смисъла на чл. 318 ТЗ е консенсуален и неформален, поради което сключването му предполага постигане на съгласие между продавача и купувача относно съществените елементи на продажбата - стока и цена, без да е необходимо обективиране на съгласието в писмена форма. Дори издадената фактура да не съдържа всички предвидени в ЗСч. реквизити и да е оспорена в процеса, съдът е длъжен да прецени доказателственото й значение за удостоверените в нея факти заедно с всички останали доказателства по делото, включително с извънсъдебното признание на оспорващата страна, за каквото следва да се счита и превеждането на дължимия във връзка с продажбата ДДС от купувача по сметка на продавача.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 33

Решение № 29 от 12.04.2010 г. на ВКС - ТК, I т. о.
Правилата за евикция са приложими и в случай на предварителен договор за продажба на недвижим имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

Административно-наказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 65


Рубрика: Конкуренция

Институтът "Твърдения за извършено нарушение" в българското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Александра Кинанева
стр. 70


Информация в плюс


Приложение

Непреодолимата сила
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...