Меню


Рубрика: Търговци

Ликвидационно производство - Същност и цели
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Решение № 157 от 8.11.2011 г. на ВКС – ТК
При връчване на покана по чл. 139, а. 1 ТЗ при отказ поведението на съдружника в ООД и неговите субективни съображения да не приема поканата не съставлява елемент от фактическия състав на чл. 74 ТЗ и са без значение за основателността на иска.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Сделки

Действие на комисионния договор спрямо третите лица – чл. 349, ал. 2 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 19

Аспекти на лизинга на въздухоплавателни средства
авторски материал
Автор / източник: Димитър Мирчев
стр. 26

Решение № 112 от 26.01.2012 г. на ВКС, ТК.
За разкриване на симулация при търговските сделки с предмет движими вещи, обратният документ следва да съдържа волеизявление на страната, на която привидността се противопоставя, което да е изразено от представителния й орган.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37

Решение № 5 от 2.02.2012 г. на ВКС - ТК.
При липса на възражение от длъжника-издател на редовен от външна страна запис на заповед за съществуването на каузално отношение за обезпечаване на изпълнението, по което е издаден записът на заповед, кредиторът-поемател не е задължен да доказва съществуването на каузална сделка.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Спорове

Връчването на съобщения и призовки на адвокати по Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

За някои нови моменти в съдебната практика по чл. 646, ал. 2, т. 1 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 54


Рубрика: Обществени поръчки

Предварителен контрол в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 61


Рубрика: Конкуренция

Новият режим на групово освобождаване на споразуменията между предприятия съгласно конкурентното право на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 69

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...