Меню


Рубрика: Търговци

Особената ликвидационна процедура по Закона за търговския регистър - 1
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Кооперацията в конституциите на държавите членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Асен Воденичаров
стр. 13

Решение № 168 от 22.12.2011 г. на ВКС - ТК
Нарушаване на всяко едно от правилата за свикване на ОС на съдружниците в ООД съставлява самостоятелно основание за отмяна на приети от ОС решения, което задължава ищеца да ги конкретизира в исковата молба.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Сделки

За някои неясни разпоредби относно търговските сделки
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 22

Отметнината - Способ за прекратяване на договорните отношения
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 29

Решение № 1 от 17.08.2011 г. а ВКС - ТК
Недопустимо е по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК във вече образувано срещу прекия причинител на деликта производство по чл. 45 ЗЗД да се конституира като евентуален ответник застрахователят на гражданската отговорност на деликвента, при условие че срещу последния исковата претенция се заявява на основание чл. 226, ал. 1 КЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37

Решение № 158 от 28.12.2011 г. на ВКС - ТК
Обезщетение за имуществени вреди могат в случай на смърт да търсят низходящите, които действително са били издържани или имат право на издръжка по закон от пострадалия.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове

Нови моменти в уредбата на обезпечението на бъдещ иск
авторски материал
Автор / източник: Емануела Балевска
стр. 47


Рубрика: Несъстоятелност

Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Промените в Закона за обществените поръчки с оглед подготовката на оферти за участие в процедури
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 64


Рубрика: Конкуренция

Отстъпките за лоялност като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Мирослава Маринова
стр. 73

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...