Меню


Рубрика: Търговци

Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 5

Относно прекратяването от съда на събирателното дружество и на членството в него
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 12

Решение № 150 от 4.11.2011 г. на ВКС – ТК
Съдът не е длъжен да назначи за ликвидатор управителя на ООД, ако то е прекратено по иска на взискателя с правно основание чл. 517, ал. 3 ГПК, ако управителят на дружеството е длъжник в изпълнителното производство.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Правно положение на договорните фондове по новия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 24

Решение № 111 от 2.11.2011 г. на ВКС – ТК
Оценката на престациите по сделка под режима на чл. 646, ал. 2, т. 4 ТЗ следва да се извърши към момента на сключването й. При възмездно разпореждане с недвижим имот това е моментът, в който се поражда вещно-прехвърлителното действие.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 33

Решение № 149 от 4.11.2011 г. на ВКС – ТК
Застрахователят по имуществена застраховка „Автокаско” има право на иск с правно основание чл. 402, ал. 1 ТЗ (отм.) във връзка с чл. 407, ал. 1 ТЗ (отм.) пряко срещу застрахователя на деликвента по застраховка „Гражданска отговорност”.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35


Рубрика: Спорове

Иск за прекратяване на дружеството по чл. 517, ал. 2-4 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 38


Рубрика: Несъстоятелност

Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 44

Решение № 108 от 25.11.2011 г. на ВКС – ТК
Висящността на производството по несъстоятелност съставлява отрицателна процесуална предпоставка за съществуване на правото на иск по чл. 627 ТЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 58


Рубрика: Конкуренция

Клаузата за най-добри условия - Възможни рискове за конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 65

Информация в плюс

Указател на публикациите в списание “Търговско и конкурентно право” през 2011 година
Стр. 71

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...