Меню


Рубрика: Търговци

Дискусионни моменти относно договора за продажба на дружествен дял
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

За апорта на право на ползване в капитала на търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Димитър Влаевски
стр. 12

Решение № 104 от 3.10.2011 г. на ВКС - ТК
Задължителен е обсегът на тълкуването по чл. 74 във връзка с чл. 139 ТЗ единствено за противозаконност на решението на ОС или противоуставност на дружествения договор (нарушение на дружествения договор).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 119 от 20.10.2011 г. на ВКС
Правото на дял от печалбата, правото на обезщетение за вреди от общата дейност на съдружниците, правото на разноски във връзка с тази дейност могат да бъдат претендирани само по реда, предвиден в чл. 357 и сл. ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Сделки

Законосъобразна ли е „таксата“ за предсрочно погасяване на жилищен кредит с плаваща лихва
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 28

Решение № 35 от 4.04.2011 г. на ВКС - ТК
Нищожна поради накърняване на добрите нрави е клауза за неустойка в приватизационни и търговски договори, уговорена извън присъщите на института обезщетителна, обезпечителна и санкционна функция. Преценката за това следва да се прави към момента на сключване на договора.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 129 от 14.10.2011 г. на ВКС – ТК
Установителният иск, предявен на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, е аналогичен на иска по чл. 254 ГПК (отм.), в който смисъл е постоянната практика на ВКС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник без прекратяване на дружеството
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност - Проблеми и тенденции
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 47


Рубрика: Обществени поръчки

Кратък преглед на промените в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 57


Рубрика: Конкуренция

Хищническо ценообразуване
авторски материал
Автор / източник: Радостина Георгиева, Мирослава Маринова
стр. 68


Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Задължителната застраховка на отговорността на туроператора
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...