Меню


Рубрика: Търговци

Дискусионни моменти относно договора за продажба на дружествен дял
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

За апорта на право на ползване в капитала на търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Димитър Влаевски
стр. 12

Решение № 104 от 3.10.2011 г. на ВКС - ТК
Задължителен е обсегът на тълкуването по чл. 74 във връзка с чл. 139 ТЗ единствено за противозаконност на решението на ОС или противоуставност на дружествения договор (нарушение на дружествения договор).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 119 от 20.10.2011 г. на ВКС
Правото на дял от печалбата, правото на обезщетение за вреди от общата дейност на съдружниците, правото на разноски във връзка с тази дейност могат да бъдат претендирани само по реда, предвиден в чл. 357 и сл. ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Сделки

Законосъобразна ли е „таксата“ за предсрочно погасяване на жилищен кредит с плаваща лихва
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 28

Решение № 35 от 4.04.2011 г. на ВКС - ТК
Нищожна поради накърняване на добрите нрави е клауза за неустойка в приватизационни и търговски договори, уговорена извън присъщите на института обезщетителна, обезпечителна и санкционна функция. Преценката за това следва да се прави към момента на сключване на договора.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 129 от 14.10.2011 г. на ВКС – ТК
Установителният иск, предявен на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, е аналогичен на иска по чл. 254 ГПК (отм.), в който смисъл е постоянната практика на ВКС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник без прекратяване на дружеството
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност - Проблеми и тенденции
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 47


Рубрика: Обществени поръчки

Кратък преглед на промените в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 57


Рубрика: Конкуренция

Хищническо ценообразуване
авторски материал
Автор / източник: Радостина Георгиева, Мирослава Маринова
стр. 68


Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Задължителната застраховка на отговорността на туроператора
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...