Меню


Рубрика: Търговци

Относно прекратяването на ООД от съда поради “важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 11


Рубрика: Сделки

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 20

Решение № 28 от 01.07.2011 г. на ВКС - ТК
И неизправната страна по предварителен договор за покупко-продажба може успешно да упражни преобразуващото си право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и да иска обявяването му за окончателен. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30

Решение № 235 от 12.09.2011 г. на ВКС – ТК
Липсата на нормативна уредба даваща възможност на доставчика на ел. енергия за извършване на корекции за изминал период, изключва възможността подобна корекция да е допустима. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Спорове

Принудително отнемане на вещи
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 39


Рубрика: Несъстоятелност

Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки

Нарушението на изискването ценовото предложение да е в отделен запечатан непрозрачен плик
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 63


Рубрика: Конкуренция

Правна и институционална рамка за регулиране на ценовата преса в електронния съобщителен сектор
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 73

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...