Меню

Рубрика: Търговци

Кой носи “отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Решение № 79 от 30.06.2011 г. на ВКС – ТК
В производството по иск с правно основание чл. 74 ТЗ е допустимо встъпване при условията на чл. 174 ГПК (отм.) на трети лица - помагачи на страната на ответното дружество при съобразяване изискването за притежаваното от тях качество на съдружие/акционер и правния интерес от такова встъпване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 16

Решение № 74 от 14.07.2011 г. на ВКС – ТК
За надлежно по смисъла на чл. 139, ал. 1 ТЗ уведомяване на съдружника за свикване на ОС следва да се счита връчването в предвидения от закона срок на писмена покана, съдържаща дневния ред.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Сделки

Новите положения в застрахователното договорно право
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 23

Някои въпроси по предявяването на записа на заповед за плащане
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 28

Решение № 118 от 5.07.2011 г. на ВКС – ТК
Разпоредбата на чл. 301 ТЗ намира приложение и в случаите на подписани актове обр. 19 от лице без представителна власт, ако търговецът е знаел, но не се е противопоставил веднага. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 60 от 29.04.2011 г. на ВКС – ТК
По отношение забавата за плащане на дължимото от Гаранционния фонд обезщетение не може да намери приложение разпоредбата на чл. 84, ал. 3 ЗЗД, тъй като тази отговорност произтича от закона. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Разпореждането за незабавно изпълнение и защитата срещу него
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 40

Решение № 103 от 25.07. 2011 г. на ВКС – ТК
Деликвентът и застрахователят не са солидарни длъжници към увреденото лице и с оглед различието на правните основания на претенциите (чл. 45 ЗЗД и чл. 226, ал. 1 КЗ), независимо че произтичат от едно и също непозволено увреждане. Застрахователят по иск, предявен срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД, е допустимо да бъде конституиран по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК като втори евентуален ответник.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

За някои процесуални и материалноправни проблеми на исковете по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки

Провеждане на обща процедура за обществена поръчка от двама или повече възложители
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 61


Рубрика: Конкуренция

Частното правоприлагане в областта на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 70

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...