Меню

Рубрика: Търговци

Кой носи “отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Решение № 79 от 30.06.2011 г. на ВКС – ТК
В производството по иск с правно основание чл. 74 ТЗ е допустимо встъпване при условията на чл. 174 ГПК (отм.) на трети лица - помагачи на страната на ответното дружество при съобразяване изискването за притежаваното от тях качество на съдружие/акционер и правния интерес от такова встъпване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 16

Решение № 74 от 14.07.2011 г. на ВКС – ТК
За надлежно по смисъла на чл. 139, ал. 1 ТЗ уведомяване на съдружника за свикване на ОС следва да се счита връчването в предвидения от закона срок на писмена покана, съдържаща дневния ред.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Сделки

Новите положения в застрахователното договорно право
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 23

Някои въпроси по предявяването на записа на заповед за плащане
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 28

Решение № 118 от 5.07.2011 г. на ВКС – ТК
Разпоредбата на чл. 301 ТЗ намира приложение и в случаите на подписани актове обр. 19 от лице без представителна власт, ако търговецът е знаел, но не се е противопоставил веднага. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 60 от 29.04.2011 г. на ВКС – ТК
По отношение забавата за плащане на дължимото от Гаранционния фонд обезщетение не може да намери приложение разпоредбата на чл. 84, ал. 3 ЗЗД, тъй като тази отговорност произтича от закона. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Разпореждането за незабавно изпълнение и защитата срещу него
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 40

Решение № 103 от 25.07. 2011 г. на ВКС – ТК
Деликвентът и застрахователят не са солидарни длъжници към увреденото лице и с оглед различието на правните основания на претенциите (чл. 45 ЗЗД и чл. 226, ал. 1 КЗ), независимо че произтичат от едно и също непозволено увреждане. Застрахователят по иск, предявен срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД, е допустимо да бъде конституиран по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК като втори евентуален ответник.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

За някои процесуални и материалноправни проблеми на исковете по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки

Провеждане на обща процедура за обществена поръчка от двама или повече възложители
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 61


Рубрика: Конкуренция

Частното правоприлагане в областта на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 70

Информация в плюс

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...