Меню


Рубрика: Търговци

Някои особени проблеми при дружеството с ограничена отговорност - Проблемите за пробива в ограничената отговорност на съдружниците при дружествата с ограничена отговорност в светлината на немската съдебна практика и теория
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5

Презгранични сливания на акционерни дружества
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 16

Решение № 39 от 15.04.2011 г. на ВКС - ТК
Действието на решението на ОС на съдружниците настъпва веднага с приемането му по отношение на дружеството и съдружниците на ООД. По отношение на третите лица решението на ОС на съдружниците на ООД поражда действие след вписването му в търговския регистър.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Сделки

Крайната нужда като основание за унищожаемост на сделките
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 22

Особености на договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване
авторски материал
Автор / източник: Захари Торманов
стр. 31

Решене № 48 от 31.03.2011 г. на ВКС - ТК
За да се дължи плащане на възнаграждение по чл. 266, ал. 1 ЗЗД на изпълнителя, осъществените от него СМР следва да отговарят на одобрения технически проект и на съответните строителни правила и норми, съобразно с изискванията на разпоредбите на чл. 169 ЗУТ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42

Решение № 97 от 2.06.2011 г. на ВКС - ТК
Намерението за увреждане на кредитора е относимо в хипотезата, когато атакуваното правно действие е било извършено преди възникване на самото вземане на увредения кредитор.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Спорове

Изпълнение върху дял от търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

За някои важни разграничения при исковете по чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси по прилагането на чл. 70 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 62


Рубрика: Конкуренция

Обвързване и пакетни продажби като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 70

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...