Меню


Рубрика: Търговци

Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ)
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р, Даниел Косев
стр. 5

Решение № 16 от 24.03.2011 г. на ВКС – ТК
Задължението за заплащане на дружествен дял тежи върху купувача. Това задължение се съдържа в договора за покупко-продажба и не може да се търси от дружеството с иск с правно основание чл. 125, ал. 3 ТЗ. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17

Решение № 5 от 8.02.2011 г. на ВКС – ТК
Вписването въз основа на регистърно решение за увеличение на капитала чрез апортна вноска на недвижим имот, безапортът да бъде отразен в дружествения договор, може да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Правна уредба на банковата тайна
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 26

Въпроси във връзка с опрощаването на задължения
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 37

Решение № 47 от 31.03.2011 г. на ВКС – ТК
Ако няма определен ден за изпълнение на задължението за връщане на сумата на отпаднало основание по развален договор, длъжникът изпада в забава след връчване покана от кредитора, от който момент се дължи и лихва на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46

Решение № 49 от 31.03.2011 г. на ВКС – ТК
Фактическото ползване на имота за определен период поражда наемно правоотношение между страните, като наемателят ще отговаря съгласно чл. 232, ал. 2 във връзка с чл. 228 ЗЗД. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки

Основания за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 61

Практика на Съда на Европейския съюз по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 65


Рубрика: Конкуренция

Неутралност на мрежата в секторната регулация и конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 70


Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Присъединяване на взискатели - Разпределение
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...