Меню


Рубрика: Търговци

За търговското качество на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Срокът за пререгистрация на търговците
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 15

Решение № 56 от 8.09.2010 г. на ВКС – ТК
Предупреждението за изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ може да бъде отправено както от всеки съдружник, така и от управителя. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Сделки

Сключване на договора за спогодба. Недействителност
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 24

Решение № 36 от 30.06.2010 г. на ВКС – ТК
По отношение на подлежащи на принудително изпълнение публичноправни задължения, установени в данъчно облагателни актове, признанието им от длъжника е без правно значение за прекъсване на погасителната давност. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 10 от 7.09.2010 г. на ВКС – ТК
С представяне на частен писмен документ в нотариално заверен препис изискването на процесуалния закон е спазено, поради което изключването на същия от доказателствата по делото е незаконосъобразно. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

Редовно ли е връчването на призовки и съобщения лично на страната, когато същата е посочила съдебен адресат?
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 42


Рубрика: Несъстоятелност

Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 49


Рубрика: Обществени поръчки

Промените в правилата за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедури по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Промоционалните кампании и нелоялната конкуренция - Добавки, награди и продажби на цени под себестойност
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 66

Информация в плюс

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и конкурентно право" през 2010 година

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...