Меню


Рубрика: Търговци

За търговското качество на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Срокът за пререгистрация на търговците
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 15

Решение № 56 от 8.09.2010 г. на ВКС – ТК
Предупреждението за изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ може да бъде отправено както от всеки съдружник, така и от управителя. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Сделки

Сключване на договора за спогодба. Недействителност
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 24

Решение № 36 от 30.06.2010 г. на ВКС – ТК
По отношение на подлежащи на принудително изпълнение публичноправни задължения, установени в данъчно облагателни актове, признанието им от длъжника е без правно значение за прекъсване на погасителната давност. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 10 от 7.09.2010 г. на ВКС – ТК
С представяне на частен писмен документ в нотариално заверен препис изискването на процесуалния закон е спазено, поради което изключването на същия от доказателствата по делото е незаконосъобразно. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

Редовно ли е връчването на призовки и съобщения лично на страната, когато същата е посочила съдебен адресат?
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 42


Рубрика: Несъстоятелност

Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 49


Рубрика: Обществени поръчки

Промените в правилата за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедури по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Промоционалните кампании и нелоялната конкуренция - Добавки, награди и продажби на цени под себестойност
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 66

Информация в плюс

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и конкурентно право" през 2010 година

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...