Меню


Рубрика: Търговци

Седалище на търговското дружество
авторски материал
Автор / източник: Катя Воденичарова
стр. 5

Европейският парламент и Европейското кооперативно дружество
авторски материал
Автор / източник: Асен Воденичаров
стр. 12

Решение № 109 от 25.06.2010 г. на ВКС – ТК
Процесуално недопустимо е съдът да отменя решения на общото събрание на търговско дружество по иск/искове на съдружник с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ поради порок на решението, който не е посочен от ищеца в обстоятелствената част на исковата молба и в рамките на срока по чл. 74, ал. 2 ТЗ. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Сделки

Сделки, унищожаеми поради грешка
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 23

Решение № 109 от 16.11.2009 г. на ВКС, ТК, I т.о.
За наличие на застрахователен интерес не е необходимо да е настъпил фактът на неизпълнението (неплащане на лизинговите вноски в срок), а само към момента на сключване на застраховката “Финансов риск” да е поето задължение за плащане. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 40

Решение № 204 от 16.04.2009 г. на ВКС – ТК
Когато като предмет на прехвърляне са посочени във временните удостоверения поименни акции, които реално не съществуват, това не означава, че сделката по тяхното прехвърляне е нищожна. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 45


Рубрика: Спорове

Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 51

Решение по ВАД № 202/2008 г., постановено на 03.04. 2009 г.
Арбитражният съд при БТПП постановява решение не само при признание на иска, но и при отказ от иска. Отказът от иска всъщност е признание за неговата неоснователност. арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 59


Рубрика: Несъстоятелност

Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 60


Рубрика: Обществени поръчки

Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Пазарният дял ­ основен индикатор за наличие на господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 74

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...