Меню


Рубрика: Търговци

Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Ограничение на свободата на движения на капитали при приватизация на държавни предприятия
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 10

Решение № 41 от 27.05.2010 г. на ВКС – ТК
Субективното право по чл. 11, ал. 1 ТЗ по своята правна характеристика е абсолютно и изключително. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Сделки

Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 22

Право на откуп
авторски материалл
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 31

Решение № 111 от 27.10.2009 г. на ВКС - ТК, I т. о.
Правилото на чл. 76, ал. 2 ЗЗД предполага съществуване на един главен лихвоносен дълг, по който длъжникът е направил частично плащане, докато нормата на чл. 76, ал. 1 ЗЗД урежда хипотезата на съществуване на две и повече еднородни задължения, когато изпълнението не е достатъчно да ги покрие всичките. За поредност при погасяване на главница и начислена върху нея законна лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, когато длъжникът не е заявил кое задължение погасява с извършеното частично плащане, приложение намира нормата на чл. 76, ал. 1 ЗЗД. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38

Решение № 59 от 20.07.2009 г. на ВКС – ТК
За обекти по чл. 1, ал. 3 ЗАЗ могат да бъдат сключвани и договори за наем при отчитане спецификата както на обектите, така и на естеството на разменените престации. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44

Решение по ВАД № 111/2008 г., постановено на 09.03.2009 г.
Лихва за забава върху вече начислена мораторна неустойка не се дължи по силата на чл. 86, ал. 1 ЗЗД, освен в случаите, регламентирани в чл. 294, ал. 2 от Търговския закон. арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 47


Рубрика: Спорове

Производство по търговски спорове - преглед на приложимата уредба
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 48


Рубрика: Несъстоятелност

Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Преглед на промените относно обжалването в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 60


Рубрика: Конкуренция

Мерки за разкриване на тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 67

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...