Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 09

В „Държавен вестник“, бр. 68 от 2020 г. бяха поместени промени в Наредбата за воденето и съхраняването на имотния регистър (Наредбата). Като цяло промените в този нормативен акт бяха очаквани, тъй като Наредбата е в сила повече от 15 години, а през този период Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) бе променян неколкократно. При своето изготвяне Наредбата бе съобразена с първоначалния текст, но сега са налице значителни изменения в закона и е логично да последват такива и в подзаконовия акт. За съжаление в ДВ, бр. 68 от 2020 г. не бяха отразени някои изменения в други закони, свързани с Наредбата.

Първата промяна е в чл. 10. В него се добавят новите обекти на кадастъра, възникнали след промяната на чл. 23 от закона. Това са съоръжение на техническата инфраструктура и самостоятелен обект в такова съоръжение. Получаването на идентификатор от тези обекти на кадастъра е основание за откриване на партида за посочените недвижими имоти. Същевременно се възприема принципът всеки обект на кадастъра да има самостоятелна партида. Отпада ал. 2, според която не се откриваше отделна партида за сградата, когато нейният собственик е собственик на земята. В отпадналата норма се приемаше правилото на чл. 92 от Закона за собствеността (ЗС) - собственикът на земята е собственик и на сградата върху нея, ако не е установено друго.

Следващата промяна е извършена в чл. 13. Там измененията са няколко, но предимно редакционни. Едната засяга промяната на трайното предназначение на имота, а втората променя „имот“ в „имоти“.

В същата насока са и промените в чл. 19. Отпаднали са поясненията в ал. 2, б. „а“ и „б“ във връзка с отпадането на ал. 2 на чл. 10.

..............

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...