Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 02

В Закона за управление на етажната собственост бе въведено понятието „прилежаща площ“ към такава сграда. Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на закона прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в която е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други.

Законът допуска и хипотеза, при която сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ съгласно правилата на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и тогава към нея се определя прилежаща площ. Този въпрос е уреден в чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и уредбата дава възможност на кмета на общината да определи площта. Това той може да направи по негова инициатива или по искане на заинтересовани лица.

.......

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2020 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...