Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 02

В Закона за управление на етажната собственост бе въведено понятието „прилежаща площ“ към такава сграда. Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на закона прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в която е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други.

Законът допуска и хипотеза, при която сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ съгласно правилата на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и тогава към нея се определя прилежаща площ. Този въпрос е уреден в чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и уредбата дава възможност на кмета на общината да определи площта. Това той може да направи по негова инициатива или по искане на заинтересовани лица.

.......

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2020 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...