Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи
 

Производство за преюдициални заключения - Сътрудничество между Съда на Европейските общности и националните съдилища
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 5

Премахване на незаконен строеж в чужд имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 8

Решение № 199 от 10.03.2009 г. на ВКС, I г.о.
Собственост (съсобственост) и произтичащите от това права върху имоти, дадени като обезщетение по ЗОСОИ възникват след влизане в сила на заповедта по чл. 6, ал. 1 от същия закон

съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 9


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии
 

Изземване на общински имоти
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 12


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори
 

Истинност и актуалност на кадастъра
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 24


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения
 

Родство и сватовство по новия Семеен кодекс
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова
стр. 34

Наследяването влече след себе си и задължения
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 40

Решение № 125 4.03.2009 г. на ВКС, IV г.о.
Семейно жилище по смисъла на Семейния кодекс (отм.) - чл. 23 и 107, е жилището, в което семейството живее, без оглед чия е собствеността върху имота и дали е придобит по време на брака. Условието по чл. 22, ал. 3 СК (отм.) не е възпроизведено в чл. 23 СК (отм.). Липсата на съгласие на съпруга - несобственик при разпореждане със семейното жилище - лично на единия съпруг, не може да бъде замесена с непредприемане на действия по оспорване на разпореждането.

съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Нотариални действия
 

Конкуренция на основания при придобиването на вещно право върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 46


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти
 

Обединения между строителни фирми и наемане на подизпълнители
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 52

Решение № 421 от 18.06.2008 г. на ВКС, IV отд.
Собствеността върху придаваемото място по регулацията по реда на ЗТСУ се придобива само ако праводателят е собственик, т.е. изпълнил е изискванията на чл. 134, ал. 2 ЗТСУ. За да се приложи регулацията съгласно разпоредбата на § 6, ал. 2 от ПР на ЗУТ, собствениците на парцела с неуредени сметки по регулация е следвало да платят придаваемите се места съгласно дадената законова възможност в рамките на шест месеца от влизане в сила на закона.

съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Авторско право
 

Същност и значение на знака ©
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 59


Рубрика: Индустриална собственост
 

Управление на индустриалната собственост
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 65

Важно за Вас
стр. 72

Указател на публикациите в дайджест "Собственост и право" през 2009 г.
стр. 72

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...