Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Самозащита на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Постоянният адрес се променя с регистриране в новата община
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 13

Дарение при запазени права на ползване
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 15

Решение № 503 от 7.08.2009 г. на ВКС, V г.о.
Допустим е иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, предявен срещу търговско дружество, обявено в несъстоятелност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16

Решение № 362 от 27.06.2009 г. на ВКС, V г.о.
В одържавени по съответния ред недвижими имоти извършеното след национализацията строителство е законно и с това обстоятелство трябва да се свързва връщането им на предишния собственик. Ако от имотите след застрояването не могат да се обособят отделни площи, независимо от площите, които обслужват изградените постройки, тогава имотът не е във вида и размера, в който е бил отчужден, и не може да се върне реално на предишните собственици. Те следва да търсят правата си по друг ред.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Компетентност на решаващите органи при оспорени пред тях актове на концедента
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 24


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

За предимствата на кадастралната карта Особености на предмета на иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 32


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Действие на режима на имуществените отношения между съпрузите и спрямо трети лица
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 38

Кога държавата плаща издръжката на децата
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 48

Всеки наследник може да претендира в съда за запазена част
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50


Рубрика: Нотариални действия

Някои въпроси на представителството на юридическите лица в нотариалната практика
авторски материал
Автор / източник: Никола Младенов
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Регистрация на строителни фирми
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 58

Решение № 306 от 8.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
Обособяването на реални части от урегулиран поземлен имот е допустимо само ако всяка от отделните части отговаря на изискванията по чл. 19 от Закона за устройство на територията за минимални размери на лице и повърхност. Нищожно е завещателно разпореждане с реална част от урегулиран поземлен имот, ако оставащата (незавещана) част от имота не отговаря на изискванията на чл. 19 ЗУТ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Авторскоправни отношения между автори на мемоари и лица, които са им оказали помощ с литературна обработка
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Интелектуалната собственост и връзката є с други клонове на правото
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 69

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...