Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Условия за допускане до касационно обжалване
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 5

Разпоредбата на чл. 78 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 13

Решение № 1356 от 6.12.2008 г. на ВКС, V г.о.
С иск по чл. 76 ЗС не може да се търси защита на права на собственост върху недвижим имот. Той е владелчески и има за предмет само защитата на фактически отношения. С иска по чл. 108 ЗС, който е петиторен и защитава пълно правата на собственост, титулярът на недвижимия имот може да се защитава най-добре.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Принудителното отчуждаване и национализацията като форми на одържавяване
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 20

Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Перспективи пред оземляването на безимотни и малоимотни граждани
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 27

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Относно реда за упражняване на особените права на наследниците по чл. 12 ЗН
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 32

Бащинство се оборва в съда
авторски материал
Автор / източник: Виргиния Банова
стр. 42

Децата наследяват и родители с отнети права
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Има ли право наследник да поиска разваляне на договор
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 45

Решение № 749 от 19.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
Договорът за доброволна делба, без оглед на това дали е сключен пред съда, като съдебна спогодба или пред нотариус с нотариална заверка на подписите, има вещноправно действие, ако страните са съсобствениците на имота (имотите), но не е достатъчен, за да докаже право на собственост, тъй като всеки договор има действие само между страните. За да се докаже абсолютното право на собственост по отношение на всички правни субекти, които са длъжни да се съобразяват с него, той следва да е предхождан, или въз основа на него да е издаден нотариален акт, установяващ правото на собственост по отношение на всички (erga omnes). За идентифицирането на един имот са достатъчни три граници най-малко, а като допълнителни белези са площта и сигнатурата, с която е означен по плана.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47

Рубрика: Нотариални действия

Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване на вземанията на кредитора
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Маркова
стр. 52

Завещание се пише и в друг град
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 58

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Основни положения при установяването и устройството на площадките за игра
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 60

Рубрика: Авторско право

Има ли авторскоправна закрила върху телевизионните формати?
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 68

Рубрика: Индустриална собственост

Тълкуване на термина агент и представител на притежателя на марката
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 78

Приложение

Сервитутните права по Закона за електронните съобщения
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...