Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Явлението “Паркомясто”
авторски материал
Автор / източник: Светла Йорданова
стр. 5

Предварителен договор за продажба на право на строеж
авторски материал
Автор / източник: Станислава Василева, Иван Георгиев
стр. 14

Решение № 1355 от 6.12.2008 г. на ВКС, V г.о.
Промяната на предназначението на някои общи части от сграда в етажна собственост от общи по естеството си помещения в общи помещения, обслужващи отделни етажни собственици, е допустима, но същественият момент, имащ значение за правата на последващите приобретатели, е моментът на извършената промяна: ако тя е станала преди прехвърляне на собствеността и със съгласието и на прехвърлителите, новите собственици не биха могли да претендират вещни права върху тези помещения. Ако е станало след това и без тяхното участие и съгласие, могат да искат да си служат и те със съсобствената вещ, съобразно нейното предназначение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Сервитути върху земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Имуществото на детето и действията на родителите (действаща и бъдеща уредба)
авторски материалл
Автор / източник: Велина Тодорова
стр. 37

Семейното жилище не е обикновен апартамент
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45

Как се признава развод от чужбина
авторски материал
Автор / източник: Димитринка Герганова
стр. 47

Решение № 131 от 18.02.2009 г. на ВКС, V г.о.

Бившата съпруга, на която по бракоразводното дело е предоставено ползването на семейното жилище - лично собственост на нейния съпруг, дължи обезщетение за ползването му под формата на свободен наем. Мораторна лихва върху парично задължение се дължи само ако има неизпълнение на парично задължение след срока за изпълнение или ако няма определен ден за изпълнение, след покана от деня, следващ поканата до предявяване на иска пред съда. Отправена покана за изпълнение по предходни периоди, обхванати по вече свършили дела, не може да ползва кредиторът - необходимо е наличието на нова покана за изпълнение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Законът за управление на етажната собственост и проблемите, които той поставя пред нотариусите
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Строителство в устройствени зони с комплексно застрояване при действието на Решението на Народното събрание от 31.07.2008 г. (ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г.)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Обезпечителни мерки по отношение на авторскоправните искове
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Промишлени дизайни ­ особености
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 78

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...