Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Процесуални задължения и възможности на съда в началния етап на основното производство (чл. 125-140 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 5

Разпоредбата на чл. 28 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 10

При сделка с имот може да се запази правото на ползване
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Решение № 244 от 20.03.2009 г. на ВКС, IV г.о.
Искът с правно основание чл. 109 ЗС е иск за защита на собственика на вещта срещу всяко неоснователно действие или състояние, което му пречи в пълен обем да упражнява правата си на собственик.Уважаването на главния иск по чл. 108 ЗС е предпоставка и за разглеждане на негаторния иск по чл. 109 ЗС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Строителство в общински имоти
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Проданова
стр. 19


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Измененията на ЗСПЗЗ относно ползването на държавните и общински мери и пасища
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 27


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Завет на наследство
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 34

Запазване на фамилното име след развода
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 42

Правото на запазена част от имот
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 44

Решение № 1475/2009 г. от 9.01.2009 г. на ВКС, V г.о.
Предявеният от неползващия съсобственик установителен иск за собственост против съсобственика, който ползва общата вещ, е допустим, защото всеки от съсобствениците може да ползва съсобствената вещ, но това не е негово задължение. В закона е предвидена възможността само някой от съсобствениците да ползват цялата вещ и правната уредба на правата на неползващия общата вещ съсобственик. Тези отношения не са скрепени задължително със съдебна принуда. Съсобственикът сам решава дали иска да ползва частта си от съсобствения имот, или цели само да се установи яснота в отношенията между съсобствениците относно правата им. Интересът от предявяване на установителен иск за неползващия съсобственик произтича и от това, че с това процесуално действие се прекъсва течението на давността.
Заплащането на разходи за ремонти на общите части не доказва трансформиране на ползването и държането на частта на другия съсобственик във владение за себе си, тъй като той може да поеме разходите за общата вещ, като има право да претендира припадащата се част от другия съсобственик ­ чл. 30, ал. 3 ЗС.

съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 45


Рубрика: Нотариални действия

Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга - Противоречива практика на нотариусите и съдиите по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 50


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Практика на ДНСК - Въвеждане в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура – Особености
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 55


Рубрика: Авторско право

Академичната лекция като обект на авторско право и лекторът като носител на авторски права
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Възможен ли е конфликт между авторското право и правото на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 73

Важно за Вас

Приложение:
Правен режим на паркоместата - Визия за промени - Паркомястото - личен сервитут
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...