Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Обявяването на една и съща цена при устното наддаване в процедурата по публична продан на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
тр. 5


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За данъка при възмездно придобиване на земеделска и горска техника
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
тр. 13


Рубрика: Съсобственост, делба

Иск по чл. 108 от Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
тр. 20

Допустим ли е отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената идеална част?
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
тр. 26

Съдебна практика на ВКС по чл. 38 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
тр. 32


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Изпълнение за събиране на наследствен дълг в хипотезите на чл. 11 от Закона за наследството
авторски материал
Автор / източник: Светлана Калинова
тр. 43


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Нотариусът и електронното правосъдие
авторски материал
Автор / източник: Паскал Гонов
тр. 52


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Застрояване на сграда с жилищно предназначение в имот - частна собственост, със статут на земеделска земя извън строителните граници
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
тр. 66

Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда
авторски материал
Автор / източник: Таня Ибрямова
тр. 78


Важно за Вас
стр. 82

За тайната на късмета и благополучието
стр. 83

Свързани продукти

ЕПИ Собственост ЕПИ Собственост

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...