Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост?
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Стоян Ставру
стр. 5


Актуални проблеми на управлението на жилищните комплекси от затворен тип
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Бисерка Маринова
стр. 22Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 30Рубрика: Земеделски земи

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
(Параграф 12 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 36


За възможността да се придобие по давност реална част от недвижим имот в урбанизирана територия по § 4 от ПЗР от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 42Рубрика: Съсобственост, делба

Практика по нормата
Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 346 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 55Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (CUM VIRIBUS HEREDITATIS)
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 63Рубрика: Устройство на територията и строителството

Урегулирани поземлени имоти без изход към път
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 82Важно за Вас
стр. 94

Кога е време да започнеш да се наслаждаваш на живота?
стр. 95

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...