Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността.
Анализ на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Стоян Ставру
стр. 5


Съпоставка между ревандикационния иск, договорните искове за предаване или връщане на вещи в натура и вещните искове за защита на правото на собственост и владение
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Иванова-Стоянова
стр. 23


Рубрика: Земеделски земи

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
(Параграф 12 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.))
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 35


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър
Непълноти и/или грешки в кадастралната карта. Разграничение между непълнота и грешка
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 41


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Михаил Малчев
стр. 43


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Още по темата в контекста на нотариалната практика
Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане.
Преглед на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 66


Рубрика: Авторско право

Автoрскoто право на архитекта или проектанта и авторският надзор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 72


ПРИЛОЖЕНИЕ
По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителен договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача
авторски материал
Автор / източник: Борислава Първанова
 

Важно за Вас
стр. 86

Предимствата на жената
стр. 87

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...