Меню

Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 03

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността.
Анализ на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Стоян Ставру
стр. 5


Съпоставка между ревандикационния иск, договорните искове за предаване или връщане на вещи в натура и вещните искове за защита на правото на собственост и владение
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Иванова-Стоянова
стр. 23


Рубрика: Земеделски земи

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
(Параграф 12 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.))
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 35


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър
Непълноти и/или грешки в кадастралната карта. Разграничение между непълнота и грешка
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 41


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Михаил Малчев
стр. 43


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Още по темата в контекста на нотариалната практика
Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане.
Преглед на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 66


Рубрика: Авторско право

Автoрскoто право на архитекта или проектанта и авторският надзор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 72


ПРИЛОЖЕНИЕ
По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителен договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача
авторски материал
Автор / източник: Борислава Първанова
 

Важно за Вас
стр. 86

Предимствата на жената
стр. 87

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...