Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността.
Анализ на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Стоян Ставру
стр. 5


Съпоставка между ревандикационния иск, договорните искове за предаване или връщане на вещи в натура и вещните искове за защита на правото на собственост и владение
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Иванова-Стоянова
стр. 23


Рубрика: Земеделски земи

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
(Параграф 12 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.))
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 35


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър
Непълноти и/или грешки в кадастралната карта. Разграничение между непълнота и грешка
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 41


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Михаил Малчев
стр. 43


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Още по темата в контекста на нотариалната практика
Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане.
Преглед на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 66


Рубрика: Авторско право

Автoрскoто право на архитекта или проектанта и авторският надзор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 72


ПРИЛОЖЕНИЕ
По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителен договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача
авторски материал
Автор / източник: Борислава Първанова
 

Важно за Вас
стр. 86

Предимствата на жената
стр. 87

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...