Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Нова поредица
Особености в обектите на правото на собственост
Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5


Въпроси на осигуряване на достъп и преминаване през недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Бисерка Маринова
стр. 21Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Следва ли да бъдат изпращани съобщения по чл. 26 от Административно­процесуалния кодекс на заинтересовани страни, преди да бъде извършено изменение на кадастралните регистри?
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 30Рубрика: Съсобственост. Делба

Служене с общата вещ и правата на останалите съсобственици.
Разграничение между „служене“ и „получаване на ползите“ от общата вещ
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 33


Практика по нормата
Съдебна практика по материята на съдебната делба (чл. 341 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 41Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Наследяване и делба на налични поименни акции
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Поля Голева
стр. 49


Практически проблеми при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството по отношение на „недееспособните“
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Михаил Малчев
стр. 60Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Промените в Правилника за вписванията (ДВ, бр. 2 от 2021 г.)
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Венцислав Стоянов
стр. 71Рубрика: Устройство на територията и строителството

Особености и проблеми при започване и изпълнение на инфраструктурни строежи
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 75Важно за Вас
стр. 86

Писма до „безсмъртната любима“ – Лудвиг Ван Бетовен
стр. 87

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...