Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно обхвата на третите лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 5

Защита на владелеца за направени от него полезни разноски в чужд имот
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 13

Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Гергана Василева
стр. 24

Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 35


Рубрика: Земеделски земи

За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 46


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 52


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 57


Рубрика: Съсобственост, делба

Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 64


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 73


Важно за Вас
стр. 82

Професия родител
стр. 83


ПРИЛОЖЕНИЕ
Идентификацията на бизнес субектите - възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова, доц. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...