Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно обхвата на третите лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 5

Защита на владелеца за направени от него полезни разноски в чужд имот
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 13

Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Гергана Василева
стр. 24

Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 35


Рубрика: Земеделски земи

За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 46


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 52


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 57


Рубрика: Съсобственост, делба

Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 64


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 73


Важно за Вас
стр. 82

Професия родител
стр. 83


ПРИЛОЖЕНИЕ
Идентификацията на бизнес субектите - възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова, доц. д-р

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...