Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците след края на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Въпроси на мониторинга, управлението и контрола на концесиите - Концесиите на морските плажове след отмяната на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 33

Намаляване или освобождаване от наем на имоти - държавна или общинска собственост, в условията на извънредна епидемична обстановка
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 42


Рубрика: Съсобственост. Делба

Разграничение между договора за доброволна делба и договора за разпределение на ползването - правни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 45

Допустимост на съдебна делба - някои особени хипотези - Актуална съдебна практика на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 61


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Спиране и удължаване на сроковете в производствата по ЗУТ по време на извънредното положение и след неговата отмяна
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Съдът за размиването на марката
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 80


 

Важно за Вас
стр. 90

Осим Хаим
стр. 91

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...