Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 5

Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 12


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Новият режим на концесиите за добив на минерална вода
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 24

Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на политически партии
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 32


Рубрика: Земеделски земи

За ползването на земеделски земи като „бели петна“
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 38


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми
авторски материал
Автор / източник: Петя Цурева
стр. 43

Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 55

Практика по Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Вътрешни отношения между солидарни длъжници - бивши съпрузи, по ипотечния кредит
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 66

Как, защо и кога се запечатва наследство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 77


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Решение № 279 от 12.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 2905/2017 г., II т. о., ТК
Към групата на мълчаливо уговорените задължения по закон следва да бъде отнесено и изискването, установено в чл. 168, ал. 4, пр. 1 ЗУТ, според която предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа, като неизпълнението им води до пораждане на отговорност за строителя по чл. 163 ЗУТ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ
Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов

Важно за Вас
стр. 82

Желая ти... Виктор Юго
стр. 83

 

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...