Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Значение на осъщественото владение върху имот - частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 16


Рубрика: Земеделски земи

Промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
За разпореждането с имоти в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 26


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Приложимо ли е правилото на чл. 59 от Закона за задълженията и договорите при погасяване на дълг от един от съпрузите?
авторски материалл
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 34


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Заличаването на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 50


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 59

Решение № 52 от 10.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2217/ 2018 г. ІІ г. о.
Основното предназначение на територията, в която попада имотът от предвидените в чл. 7 ЗУТ видове територии определя дали поземленият имот е земеделски или урбанизиран по своя характер, а от това зависи преценката дали ще се прилагат правилата на ЗУТ или чл. 72 ЗН и ЗСПЗЗ за реалната му поделяемост. Когато поземлен имот попада в границите на общ устройствен план на населеното място, то се касае до имот в урбанизирана територия, спрямо който при реалната му поделяемост се прилага чл. 200 ЗУТ. Без значение е дали имотът е урегулиран и с подробен устройствен план и дали е променено предназначението му от земеделски по реда на ЗОЗЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Основни положения в новия Закон за марките и географските означения
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 77

Важно за Вас
стр. 86

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на владелеца и държателя за направени от тях разноски в чужд имот
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...