Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Напрежението в жилищния комплекс от затворен тип - 10 години след Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5

Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот?
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 19


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Някои въпроси, свързани с оспорването на решение за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22


Рубрика: Земеделски земи

В очакване на нов Закон за земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 31

Решение № 54 от 14.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2800/ 2018 г., ІІ г. о.
Лице, чието право на възстановяване на собствеността в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато след одобряване на плана за новообразуваните имоти, има възможност да защити правата си чрез предприемане на посочените в закона действия, без които реституцията не би могла да бъде завършена, поради което и от момента на признаване правото на възстановяване на собствеността спрямо него започва да тече придобивна давност в полза на лице, владеещо новообразуван с ПНИ имот, който изцяло или частично попада в имота, за който е признато правото на възстановяване на собствеността.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Могат ли децата да се отказват от наследство?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 43

Наследник може да поиска винаги делба
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 53


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 55


Важно за Вас
стр. 71

Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2019 година
стр. 72

Какво се случва в Лапландия
стр. 83

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...