Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Напрежението в жилищния комплекс от затворен тип - 10 години след Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5

Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот?
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 19


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Някои въпроси, свързани с оспорването на решение за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22


Рубрика: Земеделски земи

В очакване на нов Закон за земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 31

Решение № 54 от 14.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2800/ 2018 г., ІІ г. о.
Лице, чието право на възстановяване на собствеността в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато след одобряване на плана за новообразуваните имоти, има възможност да защити правата си чрез предприемане на посочените в закона действия, без които реституцията не би могла да бъде завършена, поради което и от момента на признаване правото на възстановяване на собствеността спрямо него започва да тече придобивна давност в полза на лице, владеещо новообразуван с ПНИ имот, който изцяло или частично попада в имота, за който е признато правото на възстановяване на собствеността.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Могат ли децата да се отказват от наследство?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 43

Наследник може да поиска винаги делба
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 53


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 55


Важно за Вас
стр. 71

Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2019 година
стр. 72

Какво се случва в Лапландия
стр. 83

 

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...