Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Особености, свързани с прекратяването на договор за наем
авторски материал
Автор / източник: Даниил Паликаров
стр. 13

Решение № 245 от 16.12.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3263 от 2015 г., І г. о.
Съдът следва да вземе предвид обстоятелството, че в хода на производството вещта - предмет на предявения по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск, е погинала, ако доказателства за това са представени по делото.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в концесионния режим на морските плажове
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 24


Рубрика: Земеделски земи

Прекратяване на сервитутите върху земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 32

Претенции за възстановяване на земеделски и горски имоти след крайния срок за поземлената реституция не могат да се предявяват авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 45


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 47

Запазената част от наследство е защита при дарение и завещание
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 64

Решение № 119 от 08.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4819/2017 г., І г. о.
Предявяването на иск за собственост върху определена идеална част от недвижим имот не може да прекъсне и не прекъсва давностния срок на владение върху друга идеална част от този имот, притежавана от лица, които не са предявили иск за собственост.съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 66


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Абсолютните основания за отказ на регистрация на марка (чл. 11, ал. 1 ЗМГО) и идентичността между фирма и марка (чл. 7, ал. 5 ТЗ) в практиката на ВКС и ВАС
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 81

 

Важно за Вас
стр. 94

Наистина ли си отива лятото - Христо Фотев
стр. 95

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...