Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Особености, свързани с прекратяването на договор за наем
авторски материал
Автор / източник: Даниил Паликаров
стр. 13

Решение № 245 от 16.12.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3263 от 2015 г., І г. о.
Съдът следва да вземе предвид обстоятелството, че в хода на производството вещта - предмет на предявения по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск, е погинала, ако доказателства за това са представени по делото.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в концесионния режим на морските плажове
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 24


Рубрика: Земеделски земи

Прекратяване на сервитутите върху земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 32

Претенции за възстановяване на земеделски и горски имоти след крайния срок за поземлената реституция не могат да се предявяват авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 45


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 47

Запазената част от наследство е защита при дарение и завещание
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 64

Решение № 119 от 08.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4819/2017 г., І г. о.
Предявяването на иск за собственост върху определена идеална част от недвижим имот не може да прекъсне и не прекъсва давностния срок на владение върху друга идеална част от този имот, притежавана от лица, които не са предявили иск за собственост.съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 66


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Абсолютните основания за отказ на регистрация на марка (чл. 11, ал. 1 ЗМГО) и идентичността между фирма и марка (чл. 7, ал. 5 ТЗ) в практиката на ВКС и ВАС
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 81

 

Важно за Вас
стр. 94

Наистина ли си отива лятото - Христо Фотев
стр. 95