Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правен анализ на рисковете при сделки с имоти
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

UBI IUS IBI REMEDIUM - Право има там, където има защита
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 13

Процедура за учредяване на правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал
Автор / източник: Веселина Лекова, д-р
стр. 21


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Основни понятия и положения в Закона за концесиите, които се интерпретират неправилно
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 33


Рубрика: Земеделски земи

Обхват на проверката на съдията по вписвания при вписването на договор за аренда на съсобствена земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 41


Рубрика: Съсобственост, делба

Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО
авторски материал
Автор / източник: Антонина Димитрова, д-р
стр. 47


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Как се разпределя наследството между съпруг и деца
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 59


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Производство по вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека, според действащите нормативни актове у нас
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 61


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 66

Решение № 39 от 10.04.2019 г. на ВКС по гр.д. № 2252/2018 г., ІІ г. о.
Недопустим е иск за установяване на грешка в подробния устройствен план, изразяваща се в това, че част от урегулирания поземлен имот е заснета като общинска собственост. Несъвпадането на лицето на урегулиран поземлен имот с имотната граница, когато се касае до новопроектирана улица или отразена улица по предходен план, която обаче не е реализирана, установява възможността за бъдещо отчуждаване на съответната площ, като до реализиране на отчуждителната процедура собствеността на тази площ е запазена.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 78


Рубрика: Авторско право

Особености на договорите за отстъпване на право на ползване върху софтуер
авторски материал
Автор / източник: Даниил Паликаров
стр. 82


Важно за Вас
стр. 90

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...