Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правен анализ на рисковете при сделки с имоти
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

UBI IUS IBI REMEDIUM - Право има там, където има защита
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 13

Процедура за учредяване на правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал
Автор / източник: Веселина Лекова, д-р
стр. 21


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Основни понятия и положения в Закона за концесиите, които се интерпретират неправилно
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 33


Рубрика: Земеделски земи

Обхват на проверката на съдията по вписвания при вписването на договор за аренда на съсобствена земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 41


Рубрика: Съсобственост, делба

Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО
авторски материал
Автор / източник: Антонина Димитрова, д-р
стр. 47


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Как се разпределя наследството между съпруг и деца
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 59


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Производство по вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека, според действащите нормативни актове у нас
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 61


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 66

Решение № 39 от 10.04.2019 г. на ВКС по гр.д. № 2252/2018 г., ІІ г. о.
Недопустим е иск за установяване на грешка в подробния устройствен план, изразяваща се в това, че част от урегулирания поземлен имот е заснета като общинска собственост. Несъвпадането на лицето на урегулиран поземлен имот с имотната граница, когато се касае до новопроектирана улица или отразена улица по предходен план, която обаче не е реализирана, установява възможността за бъдещо отчуждаване на съответната площ, като до реализиране на отчуждителната процедура собствеността на тази площ е запазена.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 78


Рубрика: Авторско право

Особености на договорите за отстъпване на право на ползване върху софтуер
авторски материал
Автор / източник: Даниил Паликаров
стр. 82


Важно за Вас
стр. 90

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...