Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правна същност на правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал
Автор / източник: Веселина Лекова, д-р
стр. 5

Вещноправни аспекти на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 15

За самоуправство законът предвижда дори затвор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 25


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Оспорване на съставен акт за частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 27


Рубрика: Земеделски земи

Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 37

Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 46


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 52


Рубрика: Съсобственост, делба

Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг
авторски материал
Автор / източник: Антонина Димитрова, д-р
стр. 54

Решение № 123 от 03.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4301/2017 г., І г. о.
След като реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания, отговарящи на изискванията за минимални размери по чл. 19 ЗУТ и които не попадат сред изключенията на чл. 200, ал. 2 ЗУТ, могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност, то тези реално определени части от поземлени имоти могат да бъдат предмет и на съдебна делба.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 62


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Поглед към практиката на Върховния касационен съд по дела, свързани с нарушения на авторското право (2014-2019 г.)
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 74

Важно за Вас
стр. 86

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...