Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 5

В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 14

Решение № 151 от 06.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4545/2017 г., ІІ г. о.
Не е налице правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за имот, който е публична държавна или общинска собственост, ако ищецът твърди, че интересът му произтича от това, че е придобил собствеността върху този имот на основание придобивна давност. Няма правен интерес от такъв иск и ако ответникът не оспорва и не претендира права върху спорния имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 23


Рубрика: Земеделски земи

Правна сила на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 32


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 43


Рубрика: Съсобственост, делба

Възпрепятстване на разпределеното с договор ползване като основание за иницииране на производство по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 46

Решене № 98 от 25.01.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4097/ 2017 г., ІІ г. о.
Задължението на продавача по договор за продажбата на наследство е да установи наследствено правоотношение с починалия, чието имущество (като наследство) е предмет на договора по чл. 212 ЗЗД. Когато такова наследствено правоотношение отсъства, облигационният договор (доколкото не страда от пороци на форма и воля) не произвежда вещноправен транслативен ефект, аналогично на случаите на продажба на чужда вещ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
авторски материал
Автор / източник: Бояна Милчева
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Забраната за регистрация на културни ценности като търговски марки
авторски материал
Автор / източник: Александра Семерджиева
стр. 78

Важно за Вас
стр. 94

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...