Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 5

В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 14

Решение № 151 от 06.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4545/2017 г., ІІ г. о.
Не е налице правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за имот, който е публична държавна или общинска собственост, ако ищецът твърди, че интересът му произтича от това, че е придобил собствеността върху този имот на основание придобивна давност. Няма правен интерес от такъв иск и ако ответникът не оспорва и не претендира права върху спорния имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 23


Рубрика: Земеделски земи

Правна сила на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 32


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 43


Рубрика: Съсобственост, делба

Възпрепятстване на разпределеното с договор ползване като основание за иницииране на производство по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 46

Решене № 98 от 25.01.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4097/ 2017 г., ІІ г. о.
Задължението на продавача по договор за продажбата на наследство е да установи наследствено правоотношение с починалия, чието имущество (като наследство) е предмет на договора по чл. 212 ЗЗД. Когато такова наследствено правоотношение отсъства, облигационният договор (доколкото не страда от пороци на форма и воля) не произвежда вещноправен транслативен ефект, аналогично на случаите на продажба на чужда вещ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
авторски материал
Автор / източник: Бояна Милчева
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Забраната за регистрация на културни ценности като търговски марки
авторски материал
Автор / източник: Александра Семерджиева
стр. 78

Важно за Вас
стр. 94

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...