Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прехвърляне на застроен поземлен имот и правилото на чл. 92 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 5

Обезщетението - гаранция срещу своеволни действия по отношение на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 17

Решение № 157 от 17.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4207/2017 г., І г. о.
Страните в изпълнителното производство се определят от изпълнителния лист и неговите субективни предели, определени в чл. 429 ГПК. Кредиторът, както и универсалните и частните му правоприемници, които са взискатели в изпълнителното производство, не са трети лица по смисъла на чл. 433, ал. 4 ГПК. Те са обвързани от силата на пресъдено нещо на решението, с което е установено дали вземането съществува. Ако с влязлото в сила решение по чл. 422 ГПК се установи, че вземането на кредитора не съществува, то с обратна сила отпадат и правата на взискателя в изпълнителното производство - правото да получи реализираната сума от проданта, включително и правото му да иска възлагане на изнесения на публична продан имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Съобразена ли е с Конституцията нормата на чл. 12, ал. 1 от Закона за водите?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 35


Рубрика: Земеделски земи

Изменения в подзаконови актове за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 44


Рубрика: Съсобственост, делба

Отношения между съсобствениците по повод ползване на общата вещ
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 53

Какво се случва със семейното жилище след развод?
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 67

Решение № 181 от 02.01.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4400/2017 г., І г. о.
Когато съсобствен имот се ползва от трети лица със съгласието на всички съсобственици, отправянето на писмена покана от неползващ съсобственик за заплащане на обезщетение за ползване на съсобствен имот, адресирана само до другия съсобственик, без да е изразил воля до ползващите трети лица за прекратяване на облигационната връзка, нормата на чл. 31, ал. 2 ЗС е неприложима, както и ТР № 7 от 2012 г. ОСГК на ВКС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 69


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 72


Рубрика: Интелектуална собственост

Искове за неоснователно обогатяване, произтичащи от неизплатени авторски и лицензионни възнаграждения
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 80

Важно за Вас
стр. 94

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...