Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5


Рубрика: Граждански процес

Предпоставките за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов, д-р
стр. 13

Свидетели по граждански дела също се глобяват и довеждат принудително
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 25


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Последните промени в Закона за пътищата
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 27


Рубрика: Земеделски земи

Противопоставимост на договори за наем и аренда при публична продан на недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев, Пенчо Станчев
стр. 37


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Петдесет години от първия Семеен кодекс на България
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова, чл.кор., проф., д.ю, Веселин Петров
стр. 46


Рубрика: Съсобственост, делба

Конвертира ли се нищожният поради неспазена форма или невъзможен предмет договор за доброволна делба в договор за разпределение на ползването?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 53

Решение № 73 от 03.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 3181/ 2017 г., ІІ г.о.
Между ненавършил пълнолетие и родителите му придобивна давност не тече. Когато съсобственикът е започнал да упражнява фактическа власт върху вещта на основание, което изключва владението на останалите, намерението му за своене се предполага, независимо на какво основание е възникнала съсобствеността. Когато съсобственикът е започнал да владее своята идеална част, но да държи вещта като обща, то той е държател на идеалните части на останалите съсобственици и презумпцията се счита за оборена.
авторски материал

Автор / източник: ВКС
стр. 65


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 69


Рубрика: Авторско право

Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост „не касае делата за нелоялна конкуренция“, в частност тези за имитация по чл. 35 ЗЗК, е незаконосъобразна
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 84


ПРИЛОЖЕНИЕ

Правен статут на търпимите строежи
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова

Важно за Вас
стр. 94

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...