Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Поглед върху промените в Административно- процесуалния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Теодора Николова
стр. 5

Материалноправно или процесуално- правно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 15

Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на движими вещи - частна държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 35


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Договорът за съвместно обработване на земеделска земя по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 44


Рубрика: Съсобственост, делба

Правото на собственост върху обща вещ
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 55

Решение № 88 от 09.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4176/2017 г., ІІ г. о.
Не са нарушени изискванията за форма на нотариалното завещание по чл. 24, ал. 2 от Закона за наследството, ако нотариусът запише волята на завещателя извън кантората си, на друго място я оформи технически в печатен текст, включително с отбелязване за изпълнение на формалностите, завърне се при завещателя, прочете му разпечатания текст и завещателят, свидетелите и нотариусът го подпишат.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 68


Рубрика: Авторско право

В помощ на съда при решаване на авторскоправни спорове относно оригиналността на произведението
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 73


Важно за Вас
стр. 782

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...