Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Поглед върху промените в Административно- процесуалния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Теодора Николова
стр. 5

Материалноправно или процесуално- правно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 15

Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на движими вещи - частна държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 35


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Договорът за съвместно обработване на земеделска земя по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 44


Рубрика: Съсобственост, делба

Правото на собственост върху обща вещ
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 55

Решение № 88 от 09.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4176/2017 г., ІІ г. о.
Не са нарушени изискванията за форма на нотариалното завещание по чл. 24, ал. 2 от Закона за наследството, ако нотариусът запише волята на завещателя извън кантората си, на друго място я оформи технически в печатен текст, включително с отбелязване за изпълнение на формалностите, завърне се при завещателя, прочете му разпечатания текст и завещателят, свидетелите и нотариусът го подпишат.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 68


Рубрика: Авторско право

В помощ на съда при решаване на авторскоправни спорове относно оригиналността на произведението
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 73


Важно за Вас
стр. 782

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...