Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Поглед върху промените в Административно- процесуалния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Теодора Николова
стр. 5

Материалноправно или процесуално- правно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 15

Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на движими вещи - частна държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 35


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Договорът за съвместно обработване на земеделска земя по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 44


Рубрика: Съсобственост, делба

Правото на собственост върху обща вещ
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 55

Решение № 88 от 09.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4176/2017 г., ІІ г. о.
Не са нарушени изискванията за форма на нотариалното завещание по чл. 24, ал. 2 от Закона за наследството, ако нотариусът запише волята на завещателя извън кантората си, на друго място я оформи технически в печатен текст, включително с отбелязване за изпълнение на формалностите, завърне се при завещателя, прочете му разпечатания текст и завещателят, свидетелите и нотариусът го подпишат.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 68


Рубрика: Авторско право

В помощ на съда при решаване на авторскоправни спорове относно оригиналността на произведението
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 73


Важно за Вас
стр. 782

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...