Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правни отношения при довършване на сграда - етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Ограничението на собствеността по чл. 50 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 18

Решение № 34 от 14.05.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1414/2017 г., ІІ г. о.
Ако поради несъответствие между описанието на недвижимия имот в документите за собственост на длъжника и в производството по принудително изпълнение, включително в постановлението за възлагане, има неяснота относно обема на придобитото от купувача право на собственост, то тази неяснота подлежи на разрешаване чрез тълкуване волята на страните и на съдебния изпълнител, което се извършва с оглед на всички изявления, осъществили се в хода на производството по издаване на легитимиращия акт - постановлението за възлагане.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 31


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуални промени в режима на язовирите
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 36


Рубрика: Съсобственост, делба

Съгласие за предаване на владение по договор за разпределение на ползването между съсобственици
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 47

Съдът може да се намеси при несъгласие между съсобственици на имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 58


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Вписване на сервитути в енергетиката
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 60


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Мога ли да трансформирам балкон или тераса в затворена използваема площ
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 66

Решение № 54 от 15.05.2018 г. на ВКС по гр.д. № 1493/2017 г., І г.о.
Нотариалната форма за заверка на подписите, изисквана по чл. 185, ал. 2 ЗУТ е форма за валидност. Нормата е императивна.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 74


Рубрика: Авторско право

Кой може да основе и регистрира у нас независимо дружество за управление на авторски и сродни на тях права, и как следва да функционира то
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 78

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...