Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 5

Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 16

Решение № 18 от 11.04.2018 г. по гр. д. № 1011/2017 г. на ВКС , ІІ г. о.
Когато ипотеката е учредена върху имот, състоящ се от дворно място и построените в него сгради, ипотекарният кредитор има право да се удовлетвори от цената на целия ипотекиран имот, включително и от новопостроената сграда в същия имот, изградена на мястото на ипотекираната и разрушена такава, тъй като ипотеката се разпростира и върху нея. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 31


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 39

Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Съсобственост, делба

Решение № 23 от 24.04.2018 г. по гр. д. № 1093/2017 г. на ВКС, ІІ г. о.
Когато делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан, докато не приключи проданта, съсобствеността не е прекратена, поради което и в тази хипотеза ще са приложими разясненията на Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. на ОСГК на ВКС - при съсобственост, независимо от юридическия факт, от който произтича, е възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия държането им във владение. Ако се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част, той трябва да докаже, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Големите битки на големите марки
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 75

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов, д-р


Важно за вас
стр. 78

Скаутски командир
стр. 79

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...