Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 5

Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 16

Решение № 18 от 11.04.2018 г. по гр. д. № 1011/2017 г. на ВКС , ІІ г. о.
Когато ипотеката е учредена върху имот, състоящ се от дворно място и построените в него сгради, ипотекарният кредитор има право да се удовлетвори от цената на целия ипотекиран имот, включително и от новопостроената сграда в същия имот, изградена на мястото на ипотекираната и разрушена такава, тъй като ипотеката се разпростира и върху нея. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 31


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 39

Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Съсобственост, делба

Решение № 23 от 24.04.2018 г. по гр. д. № 1093/2017 г. на ВКС, ІІ г. о.
Когато делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан, докато не приключи проданта, съсобствеността не е прекратена, поради което и в тази хипотеза ще са приложими разясненията на Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. на ОСГК на ВКС - при съсобственост, независимо от юридическия факт, от който произтича, е възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия държането им във владение. Ако се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част, той трябва да докаже, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Големите битки на големите марки
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 75

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов, д-р


Важно за вас
стр. 78

Скаутски командир
стр. 79

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...