Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отмяна на влезлия в сила акт за възлагане на недвижим имот, придобит чрез принудителна продан
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 5

Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за собствеността относно придобивната давност върху недвижими имоти - частна държавна и общинска собственост, и обратната сила на закона
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 25


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За противопоставимостта на договора за аренда, сключен от съсобственик
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 33


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Измененията в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 39


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Някои особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 42

Решение № 226 от 04.04.2018 г. по т. д. № 1906/2016 г. на ВКС-ТК, ІІ т. о.
Преценката относно обема на отговорността на наследника, приел наследството по опис, задължително следва да се извърши в производството по предявен срещу него иск за задължения на наследодателя и има отношение към пасивната му материалноправна легитимация. Размерът на отговорността му следва да бъде съобразен от съда в исковото производство и да намери отражение в диспозитива на съдебното решение. При предявяване на осъдителен иск против наследник, приел наследството по опис, въпросът за съществуването и размера на задължението на наследодателя се включва в предмета на спора, но по него не се формира сила на пресъдено нещо. Приемането по опис на наследството има правоограничаващо действие с оглед отговорността на наследника, и в това се изразява неговата защитна функция.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 61


Рубрика: Индустриална собственост

Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 71

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...