Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практически проблеми при връчването на заповед за изпълнение - 2
авторски материал
Автор / източник: Александър Трионджиев
стр. 5

Възмезден ли е договорът за ипотека
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Тосков
стр. 18

Решение № 87 от 4.12.2017 г. по гр.д. № 4699/2016г. на ВКС, ІІ г.о.
Ответниците по предявения иск за признаване за установено, че учредените в тяхна полза права на строеж са погасени по давност, поради неупражняването им в петгодишния срок по чл. 67 ЗС не могат да оспорват наличието на реституция на имота по реда на ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС в полза на праводателите на ищците, след като не заявяват собственически права върху имота и същевременно се позовават на валидно учредено и реализирано право на строеж от същите праводатели.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промяна в Закона за собствеността относно придобивната давност по отношение на имоти - частна държавна или общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 31


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Правното основание за ползването на земеделските земи и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г.)
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 37


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Актуални въпроси от практиката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 46


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Добросъвестен владелец ли е купувачът в хипотезата на чл. 76 от Закона за наследството
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 49

Роднините по сватовство не са и не могат да станат наследници
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 60

Решение № 109 от 10.10.2016 г. по гр. д. № 740/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
Наличието на жилищно-спестовен влог на името на единия съпруг отпреди брака е основание да се приеме последващата парична компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) за лично имущество, вложено в придобиването на имота по време на брака, и да изключи приложението на чл. 19, ал. 1 и чл. 27 СК от 1985 г. (отм.).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 63


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Има ли право всяко лице на достъп до информация за строителните книжа на сграда - чужда собственост, по Закона за достъп до обществена информация
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 66


Рубрика: Интелектуална собственост

Вещите и интелектуалната собственост - развитие и тенденции в европейското право по правата на човека
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова - Чалъкова
стр. 75

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...