Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

За правото на брокера на недвижими имоти да получи възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 18

Решение № 69 от 16.08.2017 г. по гр. д. № 3903/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 25

 

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Относно момента на преминаване на собствеността у държавата при отчуждаване на частни имоти за държавни нужди
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 30

 

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 38

 

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

При запазената част от наследството първо се намаляват завещанията, а после и даренията
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45

Решение № 44 от 6.07.2017 г. по гр. д. № 3117/2016 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48

 

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Относно процедурата за вписването на актове в различни съдебни райони
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 53Рубрика: Устройство на територията и строителството

Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 59

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 67

 

Рубрика: Авторско право

Нов европейски регламент, уреждащ презграничната преносимост на услугите, свързани с предаване на съдържание чрез интернет
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 73

 

Рубрика: Индустриална собственост

Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова, доц. д-р
стр. 76

 

Рубрика: Важно за Вас

Рубрика: Къде да застанат русалките?