Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС)
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 5

За вещно - транслативния ефект на постановлението за възлагане
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 18

Решение № 70 от 2.06.2017 г. по гр.д. № 3862/2016 г. на ВКС, І г.о.
Не е налице правен интерес от отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за собственост на недвижим имот, когато е предявен от лице с уважен отменителен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД срещу третото лице, което е придобило възмездно имота по увреждащата сделка след влизане в сила на решението по отменителния иск.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23

 

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Установителен иск за защита правото на частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27

 

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Бележки по Тълкувателно решение № 2/2015 на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 34


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Проблеми при отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирани територии
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 40

 

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Предимства на уредбата на Регламент 650/2012 във връзка с отказа от наследяване и европейското удостоверение за наследство
авторски материал
Автор / източник: Станислав Йордански
стр. 43

Бракът може да се прекрати не само с развод
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 49

 

Рубрика: Устройство на територията и строителствтото

Актуални проблеми при тълкуването и прилагането на чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията - необходимост от промяна
авторски материал
Автор / източник: Борис Милчев
стр. 52

 

Рубрика: Индустриална собственост

Колизията между правото на име и правото на търговска марка съгласно Закона за марките и географските означения
авторски материал
Автор / източник: Александра Семерджиева
стр. 63

 

Рубрика: Защита на личните данни

Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 74

 

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...